about us

อาคารศิริเลิศเป็นอาคารสำนักงานให้เช่า สูง 9 ชั้น บนถนนเพชรเกษม เริ่มเปิดให้บริการเมื่อเดือน เมษายน 2559 ขนาดพื้นที่ให้เช่าเริ่มตั้งแต่ 18 ตารางเมตร จนถึง 209 ตารางเมตร อาคารมีระบบรักษาความปลอดภัย อาทิ Gate Barrier , Door Access Control และพรักงานรักษาความปลอดภัย 24 ช.ม. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ห้องประชุมพร้อมฟรีบริการ WIfi อีกทั้งมีพื้นที่สีเขียว ให้ความร่มรื่นเพื่อผ่อนคลายจากการทำงาน

โดยตั้งแต่เปิดให้บริการ อาคารศิริเลิศได้รับความนิยมจากบริษัทต่างๆ ได้เข้ามาเยี่ยมชมเพื่อพิจารณาเลือกอาคารศิริเลิศเป็นสำนักงานแห่งใหม่ จนถึงปัจจุบัน มีบริษัทที่เช่าอยู่ประมาณ 21 บริษัท

SIRILERT BUILDING Co., Ltd.
157 Phetkasem Road, Nongkhangphlu, Nongkham, Bangkok 10160
Tel : 02-444 0000, Fax : 02-444 0001