มทร. ตะวันออกจักรพงษภูวนารถ

อาคารอเนกประสงค์ 8 ชั้น ดินแดง กรุงเทพมหานคร
มทร. ตะวันออก เขตจักรพงษภูวนารถ
2016-present

ชมรูปตัวอย่าง

ณ สัทธา อุทยานไทย

ณ สัทธา อุทยานไทย บางแพ ราชบุรี
2016-present

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

อาคารบุญชนะอัตถากร ชั้น 9 และ 10
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
2016-2017

ชมรูปตัวอย่าง

ศูนย์กีฬาบางบอน

ศูนย์กีฬาบางบอน กรุงเทพมหานคร
บจก.ไพโรจน์ สมพงษ์
2015

ชมรูปตัวอย่าง

เซร่า รีสอร์ท (ชะอำ) เพชรบุรี

เซร่า รีสอร์ท (ชะอำ) เพชรบุรี
บจก.ซิลเวอร์แซนด์
2011-2012

เทวาศรม รีสอร์ท (ชะอำ) เพชรบุรี

เทวาศรม รีสอร์ท (ชะอำ) เพชรบุรี
บจก. เทวาศรมพัฒนา
2009-2011

ชมรูปตัวอย่าง

อุธยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม บางแพ ราชบุรี

อุธยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม บางแพ ราชบุรี
บจก. อุธยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม
2003-2007

ชมรูปตัวอย่าง

About us

บริษัท ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานมาเป็นเวลาหลายปี โดยรับเหมาทั้งงานรัฐ และเอกชน และดำเนินธุรกิจทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การก่อสร้าง จนถึงการตกแต่งภายใน

เรามีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ ใส่ใจในทุกรายละเอียด และ ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อนำเสนอคุณภาพ ความคุ้มค่า และ ความพึงพอใจให้กับทุกคน

SIRILERT Corporation Co., Ltd.
157 Phetkasem Road, Nongkhangphlu, Nongkham, Bangkok 10160
Tel : 02-444 3200, Fax : 02-444 0009