มทร. ตะวันออกจักรพงษภูวนารถ

อาคารอเนกประสงค์ 8 ชั้น ดินแดง กรุงเทพมหานคร
มทร. ตะวันออก เขตจักรพงษภูวนารถ
2016-present

ชมรูปตัวอย่าง

ณ สัทธา อุทยานไทย

ณ สัทธา อุทยานไทย บางแพ ราชบุรี
2016-present

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

อาคารบุญชนะอัตถากร ชั้น 9 และ 10
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
2016-2017

ชมรูปตัวอย่าง

ศูนย์กีฬาบางบอน

ศูนย์กีฬาบางบอน กรุงเทพมหานคร
บจก.ไพโรจน์ สมพงษ์
2015

ชมรูปตัวอย่าง

เซร่า รีสอร์ท (ชะอำ) เพชรบุรี

เซร่า รีสอร์ท (ชะอำ) เพชรบุรี
บจก.ซิลเวอร์แซนด์
2011-2012

เทวาศรม รีสอร์ท (ชะอำ) เพชรบุรี

เทวาศรม รีสอร์ท (ชะอำ) เพชรบุรี
บจก. เทวาศรมพัฒนา
2009-2011

ชมรูปตัวอย่าง

อุธยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม บางแพ ราชบุรี

อุธยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม บางแพ ราชบุรี
บจก. อุธยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม
2003-2007

ชมรูปตัวอย่าง

About us

Sirilert Corporation, experience in the construction business operations for several years, we operate according to the requirement of each customer group both government and also non-government organization as well as also both areas urban and rural areas with the aim of responding to customer demand. Besides, in order to reach the target of client

we have our team of experts to supervision in every detail of your work such as design, construction or even interior decoration.

SIRILERT Corporation Co., Ltd.
157 Phetkasem Road, Nongkhangphlu, Nongkham, Bangkok 10160
Tel : 02-444 3200, Fax : 02-444 0009